Pages

Friday, November 30, 2012

Burmese Briefing

Burmese Briefing

လက္ပေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း(လံုးဝ) အၿပီးအပိုင္ရပ္ဆုိင္းရမည္


လက္ပေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း(လံုးဝ) အၿပီးအပိုင္ရပ္ဆုိင္းရမည္

တူေမာင္ညိဳ၊ ႏိုု၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂

သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက “လက္ပေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေရး”အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာဆႏၵျပေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ားကို မီးေလာင္တုိက္သြင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ပါတယ္။
 
“တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ျခင္း”လုိ႔ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁၁/၂၀၁၂) မွာေဖၚျပပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ၿမဲေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ယခုကဲ့သို႔ “တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အတြက္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ႏွင့္အညီ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား” ကုိ ျပည္သူအမ်ား ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
စစ္ဗိုလ္ေတြဟာ “ဗိုလ္” ကေန “ ဦး ” ေျပာင္းထားလဲ အၾကမ္းဖက္တာပါပဲ။
 
တည္ဆဲအေျခခံဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီးအၾကမ္းဖက္သလို အေျခခံဥပေဒ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ အဓမၼ အတည္ ျပဳၿပီးလည္း အၾကမ္း ဖက္တာပါပဲ။
 
အေျခခံဥပေဒမရွိဘဲ အၾကမ္းဖက္သလုိ အေျခခံဥပေဒရွိျပန္ေတာ့လည္းအၾကမ္းဖက္တာပါပဲ။
 
ဒီလိုအၾကမ္းဖက္တဲ့ ဓေလ့စရုိက္ဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕မေျပာင္းလဲတဲ့ ပင္ကုိယ္ဗီဇသဘာဝျဖစ္တယ္။
 
ယခုအခါမွာ လက္ပေတာင္းအေရးဟာ ေနရာေဒသတစ္ခုမွာ ကြက္ၿပီးျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေဒသႏၱရ အေရး အခင္း မဟုတ္ဘူး။ တျပည္လံုးနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အေရးအခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
လက္ပေတာင္းမွာ မီးေလာင္တုိက္သြင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈကို သမၼတ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရရဲ႕ တုိက္ရုိက္ ၫြန္ၾကား အမိန္႔ေပးမႈနဲ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။
 
(နအဖ) စစ္အစုိးရ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ “၂၀၀၃ ဒီပဲရင္းအၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈ”၊ “၂၀၀၇ သံဃာ အေရးအၾကမ္း ဖက္မႈ” မ်ားနဲ႔ ယခု “လက္ပေတာင္းမီးေလာင္တုိက္သြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ” ျဖစ္ရပ္ဟာ အႏွစ္သာရနဲ႔ အသြင္ သဏၭာန္အရအတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။
 
သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက ျပည္သူလူထုကို အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္တယ္။
 
ဥပေဒတြင္း/ဥပေဒပ အတုိက္အခံဆိုသူမ်ားက အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ခံရသူ ျပည္သူလူထု စည္းကမ္းရွိဖို႔၊ စိတ္ရွည္သည္းခံဖို႔၊ နားခ် ေျဖာင့္ဖ် ကူညီႏွစ္သိမ့္တဲ့ အလုပ္ကုိပဲ လုပ္ေနၾကေတာ့မွာလား။
 
လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ လူထုဘက္မွ အၿမဲရပ္တည္ၿပီး လူထုကိုေခါင္းေဆာင္မႈေပးရမည္။ လူထုကို ျပစ္တင္မာန္မဲေနျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါတယ္။ မည္သည့္ႏုိင္ငံမည္သည့္သမုိင္းတြင္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထု သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် စတင္အၾကမ္းဖက္ျခင္း မရွိပါ။ အၿမဲတန္းအၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားမွာ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈကို အုပ္စုိးသူမ်ားဘက္ကသာ စတင္ၾကစၿမဲ ျဖစ္ ပါတယ္။
 
“ေစ့စပ္ၫွိႏိႈင္းသည့္ယဥ္ေက်းမႈ” မရွိတာထက္ “ေမြးရာပါ အၾကမ္းဖက္ဗီဇသဘာဝရွိသူမ်ား” က သာ၍ ဆုိးဝါးရုိင္းစုိင္းပါတယ္။
 
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မီးေလာင္တုိက္သြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒတြင္း/ဥပေဒပ အတုိက္အခံ မ်ား အေနျဖင့္ လက္ပေတာင္း ျပည္သူမ်ားဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ၾကဖို႔နဲ႔ အကာအကြယ္ ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
 
မီးေလာင္တိုက္သြင္းၿပီးအၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈလုပ္ရပ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
 
မီးေလာင္တုိက္သြင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈလုပ္ရပ္ကို တုိက္ရုိက္ၫြန္ၾကားအမိန္႔ေပးခဲ့ၾကတဲ့ သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔ အစုိးရကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ရံႈခ်ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။
 
ထုိ႔အျပင္ မီးေလာင္တုိက္သြင္း အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကတဲ့ သံဃာေတာ္ မ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ေဆးကုသ မႈအပါအဝင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ျဖစ္ပါတယ္။
 
အဓိက အက်ဆံုးအခ်က္မွာ လက္ပေတာင္းျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပေတာင္းဆုိေနတဲ့ “ေၾကးနီစီမံကိန္း (လံုးဝ) အၿပီး အပိုင္ရပ္ဆုိင္း ေရး” ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဥပေဒတြင္း/ဥပေဒပအတုိက္အခံမ်ား အေနျဖင့္ အံု႔ပုုန္း လုပ္မေနၾကဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္ အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေရးသာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
“လက္ပေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း(လံုးဝ) အၿပီးအပိုင္ ရပ္ဆုိင္းေရး” သာျဖစ္ရပါမယ္။ “ဧရာဝတီျမစ္ဆံု အေရး” ကဲ့သုိ႔ သမၼတ သက္တမ္း (၅ ႏွစ္မွ်သာ) ေရႊ႕ဆိုင္းတာမ်ိဳး (လံုးဝ) မျဖစ္သင့္ပါ။
 
မိုးမခဘေလာက္ခ္မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။ http://moemaka.com/?p=29631

Sunday, November 25, 2012

ေျမနိမ့္လွံစိုက္လိုတဲ့ ၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္း

ဒီမနက္ အိပ္ယာက ထထခ်င္း ျပည္တြင္းသတင္းေတြကို တခုခ်င္း ၾကည့္တယ္၊ Aye Chan Mon Media ကိုသေဘာက်တယ္၊ Aye Chan Mon Media ထဲက သတင္းတခု ေၾကာင့္ ဒီစာေ၇း ဖို ့ ဆံုးျဖတ္လိုက္၇တယ္။ အဲဒီ .. ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ သပိတ္ စခန္း သြားေ၇ာက္စဥ္ တရုပ္အစိုး၇ အေပၚထားရွိတဲ့ စိတ္ေနသေဘာထား နဲ ့ ပါတ္သက္တဲ့ သတင္းပါ။ အဲဒီ သတင္းကို Aye Chan Mon က Tin Latt FB ေပၚက ယူျပီးတင္လိုက္တာပါ၊ Tin Latt ၇ဲ ့ အျမင္က ဗကပကို တရုပ္က ကူခဲ့တယ္ အခုလည္းတရုပ္က KIA ကိုကူညီေနတယ္ လို ့ဆိုထားတယ္။
 
၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း၇ဲ ့ ပါးစပ္ကေန “တရုပ္ကို လည္းတပည့္ေတာ္တို ့ ေၾကာက္၇ တ႐ုတ္ကိုလည္း တပည့္ေတာ္တို႔က ေၾကာက္ရတယ္ဘုရား တ႐ုတ္ကိုလည္း တပည့္ေတာ္တို႔က ေၾကာက္ရတယ္ဘုရားပါတယ္”  ေနာက္ ျပီးေတာ့ “ တိန္ ့ေရွာင္ဖိန္အစိုး၇တက္လာတဲ့ အခါမွာ ဒီေထာက္ပံ့မႈေတြ အကုန္ျဖတ္လိုက္တဲ့ အခါၾကေတာ့ ဗကပ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားတယ္ .. ဒါေၾကာင့္တရုပ္နဲ ့လည္း ၇န္မျဖစ္၇ဲဘူး“ ဆိုျပီးေတာ့ ျမန္မာ ျပည္သူေတြကို တရုပ္၇ဲ ့ေက်းဇူးဆပ္ဖို ့ေဆာ္ၾသ လိုက္တဲ့ စကားေၾကာင့္ ဗမာ Media နဲ ့ Think Tank Group ေတြအၾကားမွာ အေတြးအေခၚ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာဆိုေ၇းသား လာၾကတာကို ေတြ ့၇ ပါတယ္၊ အဲဒီထင္ေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြထဲက တခ်ိဳ ့ေကာင္းပါတယ္ .. တခ်ိဳ  ့ထင္ေၾကးေတြကိုၾကည့္၇င္ MSL, SLORC ေခတ္တုန္းက brainwash ထိခံထား၇တဲ့လူေတြ၇ဲ ့အေ၇းအသားေတြကိုလည္း ေတြ ့ ၇ပါတယ္။
 
အဲဒီ တရုပ္ေၾကာက္ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းရဲ  ့ ေဒႆနာေတာ္ေၾကာင့္ KIA နဲ ့ ကခ်င္တို ့၇ဲ ့ ေတာ္လွန္ ေ၇းအေပၚ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစႏိုင္တာကိုလည္း စာေ၇းသူအေနနဲ ့ ျမင္ေန၇ပါတယ္၊ စာေ၇းသူ နဲ ့ စာဖတ္သူ အားလံုး ဗမာျပည္၇ဲ ့ ျပႆနာ ေတြ အျမန္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေ၇းကို လိုခ်င္၇င္ ကိုယ္တိုင္ ဂဂနန ၁၀၀% မသိဘဲျဖီးျဖန္းေ၇းသားေနတာေတြကို ေရွာင္က်ဥ္ သင့္ပါတယ္၊ ဗမာျပည္မွာ လူမ်ိဳးေ၇း မုန္းတီးမႈ မီးစေလာင္ေနျပီးျဖစ္ပါတယ္၊ ဘာသာေ၇း သတ္ျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္၊ ျပည္တြင္းစစ္မီး မျငိမ္းေသးဖူး .. အၾကီးအက်ယ္ေပါက္ကြဲျပီး ျပည္သူလူထု ဒုကၡ ေ၇ာက္ေစမဲ့ အေတြးအေခၚ ေ၇းသားမႈ ေတြကို အထူးသတိထား၇ပါမယ္၊  ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့အနာဂတ္ တည္ေဆာက္လို၇င္ ဆင္ျခင္တံု တ၇ား မရွိဘဲ ဘယ္လိုမွ ျဖစ္လာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
 
KIA ၊ ကခ်င္တို ့၇ဲ ့ ေတာ္လွန္ေ၇း နဲ ့ဆိုင္ျပီး က်ေနာ့ အျမင္တင္ျပပါ၇ေစ။
 
ေကအိုင္ေအ ေတာင္းဆိုေနတာက..တိုင္း၇င္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေ၇း၊ တိုင္း၇င္းသား တန္းတူ အခြင့္အေ၇း ၇ရွိေ၇း၊ ဖယ္ဒ၇ယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေ၇း ေတြကိုေတာက္ေရွာက္ ေတာင္းဆိုေနၾကတာပါ၊ ဒီအတြက္ မနဲ ခုခံစစ္ကို တိုက္ခိုက္ ေနၾက၇တာပါ။
 
ဗမာ - အေမ၇ိကန္ ဆက္ဆံေ၇းတိုးတက္ဖို ့ တရုပ္ အစိုး၇ အေနနဲ ့ ပီကင္းမွာ အိမ္ရွင္လုပ္ေပးခဲ ့ တယ္.. UNSC အစည္းအေ၀းတိုင္း ဗမာအစိုး၇ကို တရုပ္ အကာအကြယ္ေပးခဲ့တယ္ ..အခု အေမ၇ိကန္ - ဗမာ ဆက္ဆံေ၇း ဘယ္ကိုေျခလွမ္းေနသလဲ? တရုပ္ အစိုး၇ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ျပီး ၾကည့္ေနမွာ ေသခ်ာ တယ္. ဗမာ စစ္အစိုး၇နဲ ့ တရုပ္အစိုး၇ ဗမာတျပည္လံုး ေဇာက္ထိုးမိုးလွန္ ေနတုန္းက ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္း  ၇ပ္ဆိုင္းဖို ့ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ KIA အဖြဲ ့တရုပ္သမၼတ ဟူက်င္ေတာင္းဆီ ကန္ ့ ကြက္စာေပးပို ့ခဲ့ေပမဲ့ အ၇ာမထင္ခဲ့ဘူး(ဗမာျပည္သူေတြ မပါ၀င္ခဲ့ဘူး)၊ အခု ကခ်င္စစ္ပြဲၾကီးလည္း တရုပ္စီးပြါးကာကြယ္လို တဲ့ ဗမာ့တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ဆိုတာ မွ်မွ်တတ စဥ္းစားႏိုင္သူတိုင္း ျမင္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥပါ၊ ကိုးကန္ ့အဖြဲ ့ ကိုႏိုင္လိုက္ေတာ့ ေ၇နံပိုက္လိုင္းလံုျခဳံေ၇း ေခါင္းခဲေနတဲ့အခ်ိန္ KIA ကို (၇) ၇က္တပတ္အတြင္း အျပီးတိုက္ ႏိုင္တယ္ဆိုျပီး တရုပ္ကိုသြားညိွတယ္၊ တရုပ္က မီးစိမ္းျပလိုက္တဲ့ ေနာက္ ဒီစစ္ပြဲၾကီး စတင္လာတယ္ဆိုတာ ဗမာႏိုင္ငံေ၇းစိတ္၀င္စားတဲ့လူ အမ်ားသိျပီးသားကိစၥပါ။
 
ေကအိုင္ေအကို တရုပ္ကူညီ၇ေအာင္ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ ့အေနနဲ ့ UNFC မွာ ဥကၠဌ ေန၇ာ ယူလို ့၇ႏိုင္ပါ့ မလား? တရုပ္က UNFC ကိုအေနာက္ယိန္းတယ္ဆိုျပီး အားေပးေထာက္ခံမႈ မရွိဘူး UWSA အဖြဲ ့အေနနဲ ့ UNFC ထဲ၀င္ဖို ့ အေ၇း တရုပ္၇ဲ ့ pressure ေၾကာင့္ ဒီေန ့ထိ မပါ၀င္ႏိုင္ၾကေသးတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ၀လူမ်ိဳး ဟာ ျမန္မာတိုင္း၇င္းသားျဖစ္တဲ့အေလ်က္ ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ အစိုး၇ေျပာေနတဲ့ BGF ကိုလက္ခံ မလား? တိုင္း၇င္းသားႏိုင္ငံေ၇းမွာ ပါ၀င္လာမလား ဆိုတာကေတာ့ UWSA ၇ဲ ့ဆံုးျဖတ္၇မဲ့အေ၇းၾကီး အခ်က္ တခုပါ၊ ဒီအတိုင္းဘဲ သြားမယ္ဆို၇င္ အခက္အခဲမ်ားမွန္း UWSA ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း သိၾကမယ္ လို ့ယူဆ၇ပါတယ္၊ အ၇င္ ဗကပ ေခတ္အေတြ ့အၾကဳံကလည္းရွိျပီးသား။ (ေနာင္ဘယ္လိုျဖစ္လာမယ္ ဆိုတာေတာ့ .. ေစာင့္ၾကည့္ရုံ ေပါ့)
 
ဗမာ့တပ္မေတာ္ခ်ည္းဘဲ တိုက္ေနရုံနဲ ့ ဒီစစ္ပြဲ ဒီေလာက္ၾကာလာစ၇ာ အေၾကာင္း မရွိသလို ႏိုင္ငံတကာ ကလည္း ၇ပ္ၾကည့္ေနစ၇ာ အေၾကာင္း ရွိမွာ မဟုုတ္ေလာက္ဘူး ထင္ပါတယ္။
 
ဒီစစ္ျပီးဆံုးဖို ့က လူလိမ္အစိုး၇၇ဲ ့ ထိုးစစ္၇ပ္ျပီး ကၽြံေနတဲ့တပ္ေတြ ဆုတ္သြား၇င္ ေကအိုင္ေအ အေန နဲ ့ စစ္ကိုင္း၊ မုံရြာ ထိ လိုက္တိုက္ၾကမယ္မထင္ဘူး။
 
ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေ၇းအတြက္ .. ကခ်င္အေ၇းကို ဘက္မလိုက္ ဖဲ ကူညီၾကမလား? ေဘးထိုင္ဘုေျပာ ကခ်င္ စစ္ပြဲ ပိုၾကီးေအာင္ လုံ ့ေဆာ္ၾကမလား? ဗမာျပည္သူေတြ၇ဲ ့ ႏိုင္ငံေ၇း အသိ ေပၚမွာဘဲ မူတည္ မွာပါ။
 
ဗမာေတာမွာေတာင္ မေက်နပ္ခ်က္ေတြက တပံုတပင္ .. ကခ်င္ေတြအေနနဲ ့ ေန ့ေန ့ ညည သတ္ျဖတ္ ညဥ္းဆဲခံေန၇တာ အႏွစ္(၅၀) ေက်ာ္ေနျပီ ဆက္ျပီးျငိမ္ခံၾကမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။
 
 
Tu Lum Um FaceBook မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

Friday, November 16, 2012

Friday, November 9, 2012

Tammy Duckworth:Magrau grang ai Myu ShayiTammy Duckworth gaw Thai – American amyu sha rai nna .2012 US Mungdan Ra Lata poi hta Illinois mungdaw kaw na US House of Representatives lata hkrum ai wa rai nga ai.

US-Iraq Majan ten hta Black Hawk gawt nhtawm majan gasat lawm nga yang shi a hpyen pyenli hpe hpyen ni a rocket wa hkra mat ai hpang shi nan mung hkala  hkrum ai raitim asak nsi ai sha majan kaw na asak bai lawt wa ai num hpyen ninghkring langai mung rai nga ai.

Num ni a atsam hpe madun mai ai ahkaw ahkang, masa, ginra hte shinggyim ahkaw ahkang hpe manu shadan ai shinggyim uhpawng ni hta law law mu lu nga ai. Anhte Jinghpaw Wunpawng labau hta mung "Lawhkum Ja Dim" "Sumhka Hkawn" zawn re ni nga lai wa yu sai zawn anhte a prat ban hta mung law law naw pru wa lu hkra anhte yawng lam hpaw, n-gun jaw ra ai.(Jinghpaw WP ni a labau hta Lawhkum Ja Dim gaw "Gumchying Gumsa dawm nna Gumlau Majan byin ai ten majan jaubu galaw wa yu sai Num Jau Bu re.)

Laika ndai ka ai ngai nan gaw Republican nre zawn Democratic mung nrai nngai US mungdan de n-gaw htawt wa ai (10)ning sha naw re majaw grai naw hkaja rana tai ai majaw Independent hku nna, ya du hkra naw tsap nga nngai. Republican ni hta ningra ai lam law law nga ai zawn Democratic ni hta mung ngai hkam la tawn ai makam masham hte ram ram nhtan shai ai policy lawm ai majaw Independent hte naw myit pyaw nga nngai.

Yu Maya Hpyen Magam gun Dingsa

Monday, November 5, 2012

တိုင္းရင္းသားေတြ အတူတကြ ေနႏိုင္တဲ့ ဥပေဒတရပ္ လိုပါတယ္”

တိုင္းရင္းသားေတြ အတူတကြ ေနႏိုင္တဲ့ ဥပေဒတရပ္ လိုပါတယ္”
ဧရာ၀တီ| November 5, 2012


ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ (ဓာတ္ပံု – နန္းသီရိလြင္ / ဧရာဝတီ)

ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရတပ္မေတာ္တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား ေနသည္မွာ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ၉ ႀကိမ္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၁ ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း တိက်သည့္ ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီခ်က္ ကတိက၀တ္မ်ား မရရွိခဲ့ေပ။ အစိုးရဘက္မွ KIA တပ္မ်ားကို စစ္ေရးအရွိန္ေလွ်ာ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနသကဲ့သို႔ KIA ဘက္မွလည္း ခံစစ္သာရွိၿပီး တပ္မေတာ္ကသာ တပ္ဆုတ္ေပးရမည္ဟု ေျပာဆိုေနမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)၊ KIA ႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အၾကား စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခေနမ်ားကို KIA ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ကို ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္ နန္းသီရိလြင္က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထား ပါသည္။
 
ေမး။ ။ ေရႊလီ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ ကိုယ္တုိင္ ဘာေၾကာင့္ မတက္ခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ စေမးခ်င္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္ခင္ အစိုးရဘက္က ဘယ္သူေတြ လာမယ္ဆိုတဲ့ လူစာရင္း ႀကိဳရထား တာရွိပါသလား။
 
ေျဖ။ ။ ေဆြးေႏြးပြဲ ဘာလို႔ မတက္သလဲဆိုေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြက KIO ဘက္က ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ေတြ႔တာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ အေျခအေနေတြနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ KIO ကေန လိုအပ္တဲ့ သူေတြကို ျပန္ၿပီးတက္ဖို႔ အစီအစဥ္ပါ။ ေဆြးေႏြးမယ့္ နာမည္စာရင္းေတြ ႀကိဳမရဘူး။ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာ ႀကိဳၿပီး အေၾကာင္းၾကားတာ မရွိဘူး။ ဟိုကေန အေၾကာင္းၾကားတာ ကေတာ့ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ရက္စြဲနဲ႔ အေၾကာင္းၾကားတာက ဦးေအာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔ေတြ လာမယ္လို႔ အေၾကာင္းၾကားတဲ့ စာပဲရတယ္။ ဒီစာကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ဒီကေနလည္း ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ေတြ သြားၾကတာ။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လို႔ ဟုိမွာ လိုအပ္တဲ့ အေျခ အေနအရ KIO ကေန ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ထဲမွာ မပါေပမယ့္ လိုအပ္ရင္ သြားဖို႔က အဆင္သင့္ရွိပါ တယ္။ သြားမယ္ဆိုရင္ လည္း ဒီကေန သံုးနာရီခြဲေလာက္ပဲ ၾကာပါတယ္။
 
ေမး။ ။ ေဆြးေႏြးပြဲရက္ကိုေရာ KIO က ေရြးခဲ့တာလား။
 
ေျဖ။ ။ ရက္က ေအာက္တိုဘာလ မကုန္ခင္မွာ လုပ္ရေအာင္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပဲ က်ေနာ္တို႔က ၃၀ ကေန စရင္ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္လို႔ ျပန္အေၾကာင္းၾကားလိုက္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ၃၁ လို႔ ေျပာလိုက္ရင္လည္း က်ေနာ္တို႔က ဒီလရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရက္ကို သြားေရြးသလို ျဖစ္ေနမယ္။ ၂၈ ကေတာ့ တနဂၤေႏြ ျဖစ္ေနေတာ့ ၂၉ ကို မမီႏိုင္ဘူးဆိုေတာ့ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ စလုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပန္ လိုက္တာ။ သူတို႔ဘက္ကေန ၃၀ ရက္ေန႔ လုပ္ဖုိ႔ သေဘာတူတယ္လို႔ ျပန္အေၾကာင္း ၾကားလာတယ္။
 
ေမး။ ။ အခု ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဦးေအာင္မင္းက ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္လာေစရမယ္လို႔ ေျပာသြား တာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ အေပၚမွာေရာ KIO ရဲ႕ သေဘာထားက ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။
 
ေျဖ။ ။ KIO ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တာ အရင္ကတည္းကပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လို ပံုစံလဲဆိုတာေတာ့ ျပန္ညွိရမယ္။ ဥပမာ အခု ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကေန ေျပာေနတဲ့ Road Map အတုိင္းပဲ ေဆြးေႏြးမလား၊ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ႀကိဳတင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အမ်ားေတြ႔ႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိမလားဆိုတာ ျပန္ညွိရမယ္။
 
ေမး။ ။ ဦးေအာင္မင္းကေတာ့ ႏို၀င္ဘာမွာ ထပ္ေတြ႔ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ KIO ဘက္က ႏို၀င္ ဘာမွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါသလား။
 
ေျဖ။ ။ အဓိကကေတာ့ ခုနကေျပာသလို ဘယ္လို ပံုစံ ေဆြးေႏြးၾကမလဲ ဆိုတာကို သေဘာတူၾကရင္ အခ်ိန္မေရြး ေတြ႔လုိ႔ရပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဘက္ကေန ေျပာထားတာကေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ေအာက္ကို ၀င္ပါ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ပါလို႔ ႀကိဳတင္ ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ထားရင္ ေရွ႕ကို ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရတာ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္တယ္။ အဲဒီလို ႀကိဳတင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ မထားဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးၾကမယ္၊ ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါက်မွ ဘယ္လို ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ေဆြးေႏြးမလဲ၊ ဒါကို အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ညွိႏႈိင္းခ်င္တယ္။
 
ေမး။ ။ ဒါဆိုရင္ အပစ္မရပ္ဘူး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမယ္၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေနတဲ့ အေတာအတြင္းမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ေပးပါလို႔ ဆိုလိုခ်င္တာပါလား။
 
ေျဖ။ ။ အေျခခံဥပေဒဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံတခုရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ေက်ာ႐ိုးျဖစ္တာကိုး။ KIO ရဲ႕ အျမင္ ကေတာ့ ၂၀၀၈ ဥပေဒက ျပည့္စံုမႈမရွိဘူး။ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရး ကို အာမခံခ်က္ ေပးမထားဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီလို အာမခံခ်က္မ်ိဳးကို ေပးထားႏိုင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒမ်ိဳး ျဖစ္ရမယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ အတူတကြ ေနႏိုင္တဲ့ ဥပေဒတရပ္လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံ ဥပေဒကို ေျပာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ ဆိုတာကေတာ့ ေဆြးေႏြးရမွာေပါ့။ ႀကိဳတင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မထားတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳး ေတြ႔ခ်င္တယ္လို႔ ဒါေၾကာင့္ ေျပာေနရတာပါ။
 
ေမး။ ။ အစိုးရ ၿငိမ္းေကာ္မတီနဲ႔ တရား၀င္ေရာ အလြတ္သေဘာပါ ေတြ႔ခဲ့ၾကတာ အခုေရႊလီ ေဆြးေႏြးပြဲ ဟာ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ၾကန္႔ၾကာေနတာပါလဲ။ တကယ္လို႔ ၿငိမ္းေကာ္မတီမွာ ဦးေအာင္မင္း အစား ေဒၚေအာာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆိုရင္ေရာ KIO အေနနဲ႔ ဘယ္လို သေဘာထားမလဲ။
 
ေျဖ။ ။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ မူပါပဲ။ တကယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္လာၿပီးေတာ့ KIO ကို ၂၀၀၈ ထဲကို လာပါလုိ႔ ေျပာရင္ေတာ့ ဒါအဆင္ေျပႏိုင္မယ္ မထင္ဘူး။ တကယ္လို႔ ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၂၀၀၈ ထဲကို ၀င္လာပါဆိုတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ညွိႏိႈင္းၾကမယ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ KIO အေနနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္သူဘယ္၀ါလာမွ ဆိုတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကေန တာ၀န္ ေပးလိုက္တဲ့ ဘယ္သူနဲ႔ မဆို ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာကို ႀကိဳၿပီး ေျပာထားၿပီးသားပဲ။ KIO ရဲ႕ ခံယူခ်က္က ဒီျပည္တြင္းစစ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ စစ္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္း ခ်င္တယ္။ အခု အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရး တပ္ဆုတ္တာတို႔၊ ခံစစ္၊ ထိုးစစ္တို႔ တပ္ေတြကို ခြာရမယ္လို႔ ေျပာတဲ့ဟာေတြ အကုန္လံုးက ဒါ စစ္ေရးနည္းလမ္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ စစ္ေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတယ္ ဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို အၿပီးသတ္ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘူးလို႔ KIO က ယံုၾကည္တယ္။
 
ေမး။ ။ ခု ေနာက္ဆံုး ေရႊလီေဆြးေႏြးပြဲကိုေရာ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရခဲ့ပါသလား။
 
ေျဖ။ ။ ၃၀ ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀းတုန္းက KIO ဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဆြန္လြတ္ဂမ္က ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို အခု အစည္းအေ၀းကေနစၿပီး လုပ္သြားဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္တာ၊ ႀကိဳတင္ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ား မပါရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဒီအခ်ိန္ကေန စတင္ဖို႔ ဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုလိုက္တာ။ အဲလို ေတာင္းဆိုလိုက္တာနဲ႔ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္က ေနာက္ အစည္းအေ၀းကို ဘယ္မွာ လုပ္မလဲလို႔ ေမးလိုက္ျခင္းဟာ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို မစႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုလိုတယ္လို႔ KIO က ယူဆတယ္။
 
ေမး။ ။ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ေရႊလီ ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ အစိုးရတပ္နဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္တာ ရွိလား။
 
ေျဖ။ ။ တိုက္ပြဲက ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ေနတယ္။ ေအာက္တိုဘာ၂၈ ေလာက္ကတည္းက ရွမ္းျပည္ နယ္ တပ္မဟာ ၄ ေဒသဘက္မွာ အဓိက ထိုးစစ္ေတြ လုပ္လာတယ္။ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ တပ္ရင္း ၃ ေဒသ၊ ဆဒံုးေဒသမွာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က အင္အားျဖည့္တယ္။ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။
 
ေမး။ ။ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) နဲ႔လည္း အပစ္ရပ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေန တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ရွိတယ္။ KIA ကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေနရင္း တဘက္က ထုိးစစ္ ဆင္ေနတယ္၊ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း တပ္ေတြ ပိတ္ဆို႔ခံထားရတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဆိုေတာ့ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရေရာ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြေရာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ဘာေတြ ညွိႏိႈင္းဖို႔ လိုေနတာပါလဲ။
 
ေျဖ။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ ေျပာရတာခက္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲတယ္ဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟုတ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္တာလည္း သိပ္မရွင္းဘူး။ အပစ္အခတ္ ရပ္ထားတာကို ယာယီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ ေျပာတယ္။ ျပည္သူ႔စစ္ ျဖစ္သြားတာက ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ ေျပာတယ္။ အဲလို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ KIO အပါအ၀င္ တျခား တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြလည္း လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခု အပစ္ရပ္ထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ ဘာမွ မေျပာေသးဘူးဆိုတာလည္း အဲဒီအဆင့္ကို မေရာက္ေသးလုိ႔ပါ။ အဲဒီအဆင့္ကို ေရာက္သြားလို႔ရွိရင္ ျပန္ၿပီး ျပႆနာ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္လာရင္ေတာ့ စစ္ေရးေရာ တျခားကိစၥေတြပါ အကုန္ ေျပလည္သြားမယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္တယ္ေလ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆိုေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာ တာ။ ဒီႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ညွိႏိႈင္းၿပီး ျပဳျပင္လိုက္ၿပီဆိုရင္ ဒီအစြယ္အပြားျဖစ္တဲ့ ျပႆနာေတြ အကုန္လံုး ေျပလည္သြားမယ္လုိ႔ KIO က ဒီလိုပဲ ယံုၾကည္တယ္။
 
ေမး။ ။ ၿငိမ္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းက ေရႊလီမွာ KIO ကို အခ်က္ေလးခ်က္ ေတာင္းဆိုသြားပါ တယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကို လိုက္ေလ်ာေပးဖို႔ ရွိမရွိ သိခ်င္ပါတယ္။
 
ေျဖ။ ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ စဥ္းစားေနတုန္းပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လက္ေတြ႔က်ဖို႔ လိုပါတယ္။ ပူတာအို လမ္းေတြဆိုတာက က်ေနာ္တို႔ တပ္မဟာ ၁ ေဒသဘက္ကို ျဖတ္ေနရတဲ့ လမ္းေတြ၊ အဲဒီေတာ့ တစံုတရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ေသခ်ာ အခိုင္အမာ လုပ္ၿပီးမွပဲ က်ေနာ္တို႔က ႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ ကတိေပးရမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ လက္ေတြ႔က်ဖို႔ လိုပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာ တကယ္ ျဖစ္ႏိုင္လား မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား ဆိုတာကို အဓိက က်ေနာ္တို႔က အေျခအေန ၾကည့္ရဦးမွာပါ။
 
ေမး။ ။ အစိုးရ ၿငိမ္းေကာ္မတီက ဒီႏွစ္ မကုန္ခင္မွာ UNFC (ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ) နဲ႔ ေတြ႔ျဖစ္ေအာင္ ေတြ႔မယ္လို႔လည္း ေျပာထားျပန္တယ္။ တကယ္လို႔ UNFC နဲ႔ ၿငိမ္းေကာ္မတီ ေတြ႔တဲ့အခါ KIO ကေရာ ပါ၀င္ဖို႔ ရွိလား။
 
ေျဖ။ ။ KIO ကေတာ့ UNFC ရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ UNFC ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ပါသင့္ရင္ ပါမယ္။ UNFC ကေနၿပီးေတာ့ ပါစရာမလိုဘူးလို႔ ေျပာရင္ KIO က ပါဖို႔ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဒါကေတာ့ UNFC ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာပဲ မူတည္မွာပါ။ ။
 

KIO ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ပညာေရးဌာနတာဝန္ခံ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံးေမးျမန္းျခင္း

KIO ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ပညာေရးဌာနတာဝန္ခံ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံးေမးျမန္းျခင္း

Messenger News Journal (Monday, Nov 5, 2012)

KIO ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ပညာေရးဌာနတာဝန္ခံ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္
 
အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႔လက္ထက္တြင္ ပထမဦးဆုံး တရားဝင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္က ေရႊလီၿမိဳ႕၊ က်င့္ခ်ိန္ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္သစ္ ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းထြန္း၊ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၊ မပခ (တိုင္းမွဴး) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေနာင္၊ ရမခ(တိုင္းမွဴး) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္စိုး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလဂြၽန္ငန္ဆုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစပ္ေအာင္ျမတ္၊ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ ဦး ပါဝင္လာခဲ့ၿပီး KIO ဘက္မွ ပညာေရးဌာနတာဝန္ခံ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ ဦးေဆာင္၍ ဦးခြန္ဆုိင္း၊ ဦးေဇာ္ေတာင္၊ ဦးခြန္ေနာင္၊ ဦးလပိုင္လ၊ ဦးေဇာ္ေနာင္၊ ဦးဂ်ီးေနာင္၊ ဦးေနာ္ထြယ္ႏွင့္ ဦးဆိင္းေခါတို႔ တက္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။
 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပမီက ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ားကိစၥကို ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း KIO ဘက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ တက္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း မရွိသလို ျမန္မာ အစိုးရဘက္ မွလည္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးကလည္း ေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ လာေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနရစ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္အျဖစ္ KIO ဘက္မွ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ အဆက္ ဆက္တြင္ အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကိစၥကို အစိုးရဘက္မွ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရးအရွိန္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
 
လာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ KIO ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၊ ပညာေရး ဌာန တာဝန္ခံ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံးေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေမး ။ ။ အခုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ မပါလာႏုိင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ။

ေျဖ ။ ။ ဒါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အခုအစိုးရက ထိုးစစ္ဆင္ေနတာေလ။ သူက ေခါင္းေဆာင္ဆိုေတာ့ ႀကီး ၾကပ္ကြပ္ကဲတာေတြ လုပ္ေနရေတာ့ တာဝန္က မ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မအားမလပ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ မေရာက္ ႏုိင္တာပါ။
 
ေမး ။ ။ KIO ဘက္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္စရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲပဲ လုပ္မယ္ လို႔ ေျပာေနတာရွိတယ္ေလ။ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈဆိုတာ ဘာကို ေျပာတာလဲ။ ဘယ္အခ်က္ ေတြကို အဓိက ေဆြးေႏြးမွာလဲ။
 
ေျဖ ။ ။ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ KIO ဘက္က လိုခ်င္တာကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြကို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ဖက္ဒရယ္ေပးဖို႔ အဓိက ပါပဲ။ ကိုယ့္လူမ်ဳိးေတြကို ကိုယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ဖို႔ အဓိက က ဒါပဲ။
 
ေမး ။ ။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီထက္ပိုၿပီး ရွင္းျပေပးပါလား။ အခု ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ကခ်င္လူမ်ဳိးပဲေလ။ ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ကခ်င္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ရွိေနတာပဲ။
 
ေျဖ ။ ။ ဒါက ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ မဟုတ္ဘူးေလ။ ဒါက သူတို႔ လုပ္ထားတဲ့ ဥပေဒအရ သူတို႔ဥပေဒနဲ႔႔ အုပ္ခ်ဳပ္တာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုလိုခ်င္တာက ကိုယ့္ျပည္နယ္ရဲ႕ ဥပေဒကို ကိုယ္ျပဌာန္းၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္မွာေပါ့။
 
ေမး ။ ။ အခု ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွာေရာ ဘယ္လိုေအာင္ျမင္မႈေတြ ရခဲ့တယ္လို႔ ယူဆပါသလဲ။
 
ေျဖ ။ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို လုပ္မယ္ဆိုတာ သေဘာတူ တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာတာေပါ့။ ဒါက တစ္ဆင့္ေအာင္ျမင္တယ္ေပါ့။ အရင္က ဒီလို မေျပာဘူး ေလ။ ဒါေၾကာင့္ အခု ဒီလို ေျပာတာေတာ့ အနည္းငယ္ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္တာေပါ့။
 
ေမး ။ ။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က လုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔ အခု အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႔ လက္ထက္မွာ လုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲ ဘာမ်ားကြာျခားတာ ေတြ႔ရပါသလဲ။
 
ေျဖ ။ ။ အရင္ကေတာ့ စစ္အစိုးရေဆြးေႏြးပြဲဆိုေတာ့ ဒီလို ေျပာတာေတြ မရွိဘူး။ စစ္အမိန္႔နဲ႔ပဲ။ ရရမယ္ ဆိုရင္ ရကို ရရမယ္။ သြားေျပာျပ႐ုံပဲေလ။ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာကေတာ့ သူတို႔ ေျပာတာကို လုိက္နာရမယ္။ သူတို႔ေျပာတဲ့အတိုင္း လုပ္ရမယ္။ ဆႏၵကိုထုတ္ ေဖာ္ခြင့္မရွိဘူး။ ကြာတာေပါ့။ အခုကေတာ့ တပိုင္းတစေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခြင့္ရလာတာေပါ့ေလ။ လူေတြအားလုံး ေျပာခြင့္ ရတယ္။
 
ေမး ။ ။ ေနာက္လာမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ဗန္းေမာ္ (သို႔မဟုတ္) မူဆယ္မွာလုပ္ဖို႔ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ မင္း က ေတာင္းဆိုထားတဲ့အေပၚမွာေရာ KIO ဘက္က ဘယ္လိုသေဘာထားရွိလဲ။
 
ေျဖ ။ ။ ဒါက မေျပာႏုိင္ေသးဘူး၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားရဦးမယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မယ့္ေနရာကေတာ့ အခု ဒီတ႐ုတ္ျပည္လို ႏိုင္ငံျခားတေနရာရာမွာပဲ ေကာင္းတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘယ္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ လြတ္လပ္ တဲ့ေနရာေပါ့။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားတာ၊ ကန္႔သတ္ထားတာ။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့ေလ။ အမ်ဳိးမ်ဳိး Pressure ေပးထား တာမ်ဳိး မလုပ္ခ်င္ဘူး။
 
ေမး ။ ။ အခု ေဆြးေႏြးပြဲေၾကာင့္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပြဲအရွိန္ေတြ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္မလား။
 
ေျဖ ။ ။ ဒါကေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ ဒါက တိုက္ပြဲအရွိန္ေလ်ာ့ဖို႔ ေဆြးေႏြးတာလည္းမဟုတ္ဘူး။ တိုက္ပြဲဆိုတာကလည္း သူတို႔တပ္မေတာ္ကပဲ တိုက္ေနတာဆုိေတာ့။ အျမဲတမ္း ေျပာတယ္ေလ။ အျမဲတမ္းပဲ တိုက္ပြဲအရွိန္ေလွ်ာ့ရေအာင္ဆိုေတာ့ မေလွ်ာ့ဘူးေလ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ KIO ဘက္ကေတာ့ သူတို႔မလာရင္ မပစ္ဘူး။ ပစ္စရာမွ မရွိတာ။ သူတို႔လာပစ္မွ ပစ္တာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္ကို သူတို႔ တက္လာတာကိုး။ အဲဒါပဲ။ သူတို႔ေလွ်ာ့ရင္ စစ္ပြဲေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး။
 
ေမး ။ ။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာေရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္တို႔လို အေရးပါတဲ့ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ေတြ တက္ေရာက္မွာလား။
 
ေျဖ ။ ။ ဒါကေတာ့ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္တယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။
 
ေမး ။ ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေပၚမွာေရာ KIO အေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
 
ေျဖ ။ ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကေတာ့ သူတို႔အေျခခံဥပေဒနဲ႔သူ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာေပါ့။ အဲဒီအေျခခံဥပေဒကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္မခံဘူး။

Saturday, November 3, 2012

Hurricane Sandy in photos

Hurricane Sandy in Photos

KIO ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္ ဦးဂ်ီးေနာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

‘ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ တပ္မေတာ္တစ္ခုပဲ ရွိရမွာပါ။ အဲဒီတပ္မေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ျဖစ္ရပါမယ္’ ၊ KIO ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္ ဦးဂ်ီးေနာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း


Written by ေနထြန္းႏိုင္
ELEVEN Media group
Wednesday, 31 October 2012 14:40
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ KIO ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔တို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ KIO ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္ ဦးဂ်ီးေနာင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 
ေမး - အခုလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲအရ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာ တူညီမႈ အျပည့္အ၀ရခဲ့ ၿပီလို႔ ေျပာႏိုင္ၿပီလား။
 
ေျဖ - ဟုတ္ကဲ့။ သေဘာတူညီမႈ ရပါၿပီ။ ဆက္ေဆြးေႏြးရမွာပါ။ တိုး တက္မႈရွိပါတယ္။
 
ေမး - အခုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏွစ္ဖက္တပ္ ေတြ ကိစၥေဆြးေႏြးဖို႔ အဓိကလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ မလာတဲ့အတြက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင္႕စိုးလည္း မတက္ေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ လိပ္ခဲတည္း လည္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ တပ္ကိစၥေၾကာင့္ စစ္ရွိန္ ေတြေလ်ာ့ သြားႏိုင္ သလား။ တိုးလာႏိုင္သလား။
 
ေျဖ - တပ္ကိစၥဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးဖို႔ အာဂ်င္ဒါတစ္ခုမွ မသိရပါဘူး။ တပ္ကိစၥလုပ္ဖို႔ အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တပ္ကိစၥဆိုတဲ့ ေနရာမွာမူေဘာင္ရွိရပါမယ္။ ဥပမာ ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အရင္ ေဆြးေႏြးပြဲ တုန္းက တင္ထားတဲ့ျပႆနာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာေဒသမ်ား၊ အဲဒီကိစၥမွာ ေဘာင္ မရွိဘဲနဲ႔ ဟိုတပ္ဆုတ္၊ ဒီတပ္ ဆုတ္နဲ႔ေတာ့ မျပီးႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီ ေတာ့ေပၚလစီရွိရမယ္။ ေဘာင္ရွိရ မယ္။ ေဘာင္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရး အဓိကေဆြးေႏြးရမွာပဲ။ အဲဒီမွာမွ IDP ကိစၥ၊ လမ္း တံတား ကိစၥ၊ လွ်ပ္စစ္မီးကိစၥ၊ တပ္ကိစၥေတြ က အဓိကေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ျဖစ္ေနတာက ေစာေစာကအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္မင္း ေျပာတယ္။ ၁၀၅ ပစ္တယ္ဆို တာ ကာကြယ္ေရးကအမိန္႔ေပးမွ ရတယ္။ ေျမျပင္မွာက ေတြ႕ေနရ တယ္။ ျမင္ေနရတယ္။ လုပ္ေနရ တယ္။ အဲဒါက်ေတာ့ ဘယ္လိုမွ ဆက္စပ္လို႔မရႏိုင္တဲ့ အျဖစ္ အပ်က္ ေတြ။ ေနာက္ၿပီး ရိကၡာပို႔တာပါ။ လမ္းမွာျဖတ္တိုက္တယ္။ သူတို႔ပို႔တဲ့ ရိကၡာသည္ အႀကီး ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးမားတဲ့ေသနတ္ေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ၈၁ မမ ေမာ္တာေတြ၊ ၆၀ မမေတြ၊ ၅၇ ေတြ ကြၽန္ေတာ္ မေျပာခ်င္ဘူး။ ကမၻာစစ္ျဖစ္တဲ့အခါ သံုးႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းစစ္ျဖစ္တဲ့အခါ သံုး ႏိုင္တဲ့ လက္နက္ေတြပါ။ သူတို႔က အဲဒါပို႔ပါတယ္။ သူတို႔ပို႔တဲ့ ရိကၡာ ႀကီးလြန္းပါတယ္။ ရိကၡာပို႔တယ္ ဆိုရင္ အရပ္သားအေနနဲ႔က ဆန္၊ ဆီ၊ ဆားပို႔တယ္ထင္ ပါတယ္။မ ဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ပစ္ေန တဲ့လက္နက္ေတြ။ အဲလိုမ်ိဳး ေနာက္ ေၾကာင္းမွာ ပစ္ေနရင္ ဦးစီးခ်ဳပ္က မလာႏိုင္ဘူး။ အခုေလာေလာဆယ္ မေန႔က(ေအာက္တိုဘာ ၂၉) ရက္ေန႔ က စၿပီး ရွမ္းျပည္မွာရွိတဲ့ တပ္ရင္း (၉)ကို ရွမ္းေျမာက္တပ္က ၀ိုင္းပိတ္ ဆို႔ၿပီးေတာ့ တိုက္တယ္။ အခုခ်ိန္ ထိတိုက္ေနတုန္းပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ လာခ်င္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက ၫႊန္ၾကားရတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေတာ့ သူ႔အေန နဲ႔ ၀ိုင္ယာလက္စ္ေပၚကေနခြာလို႔ မရပါဘူး။ မိေအးေအာ္တာပဲ ၾကားပါတယ္။ ဂဏန္းကိုက္တာ အကုန္ မျမင္ပါဘူး။ ဒီေဒသခံေတြ ခံရတဲ့ အပိုင္းခံၾကရပါတယ္။ သူတို႔ခမ်ာမွာ ေအာ္မယ့္ေနရာလည္း မရွိ၊ ေျပာမယ့္ ေနရာလည္း မရွိ၊ ရန္ကုန္အထိ သြား ေျပာဖို႔လည္း အေျခအေနမေပးပါ ဘူး။ ဖားကန္႔မွာ ၁၂၀ အေျမာက္ ေတြက်တယ္။ လူေပါင္းကိုးေယာက္ ေသတယ္။ ေလးေယာက္ ဒဏ္ရာရ တယ္။ ရြာသား ေတြျဖစ္တယ္။ အဲ ဒါကို တပ္ကဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ ရြာသားေတြ KIA ေထာင္တဲ့ မိုင္းနင္းမိ လို႔ဒဏ္ရာရတာ။ ဟုတ္ၿပီ။ ရန္ကုန္သူ၊ ရန္ကုန္သား တျခား အားလံုးေပါ့။ သူတို႔ေတြက ယံုခ်င္ ယံုလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒသခံ အဲဒီ ေမာ္ေမာက္ရြာသား ကခ်င္ေတြက လံုး၀မယံုပါဘူး။ ျဖစ္စဥ္က သူတို႔မ်က္စိေအာက္မွာ ျဖစ္ေနတာ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ခံစားေနရတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီလို အေပၚယံပဲ ေဆြးေႏြးလို႔မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးလို႔ရွိရင္ အဲဒီတပ္ေတြကိစၥ သူ႔ဟာသူ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းနဲ႔ ေျပလည္သြားပါလိမ့္မယ္။
 

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ျဖစ္လာလို႔ရွိရင္ တပ္မေတာ္သည္လည္း ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာဆိုရင္ ရွမ္းေတြတပ္ရင္း ဘယ္ႏွရင္းပို႔ပါ။ ကခ်င္ေတြတပ္ရင္း ဘယ္ ႏွရင္းပို႔ပါ။ ဟုတ္ၿပီ။ အဲဒါ ျပည္ေထာင္စုတပ္ပါ။ ကိုယ့္ျပည္နယ္မွာ ကိုယ့္တပ္ေတြရွိမယ္။ အဲဒါက ျပည္နယ္ရဲ႕ လံုျခံဳေရးတပ္ေတြျဖစ္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု တပ္ကအဲလိုပါပဲ။ DSA မွာ ကခ်င္တစ္ေယာက္တစ္ၿမီး မွမပါပါဘူး။ ကရင္တစ္ေကာင္တစ္ၿမီးမွ မပါပါဘူး။ ရွိရင္လည္း သံုးပြင့္ အထက္မတက္ႏိုင္ပါဘူး။


ေမး - ၁၉၆၃မွာတစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၈၀-၈၁မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉၄ မွာတစ္ႀကိမ္ KIO နဲ႔ အစိုးရအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ခဲ့ တယ္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ ရတယ္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇြန္မွာအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ပ်က္ျပယ္တယ္။ ဒီကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ KIO က ေတာက္ေလွ်ာက္ ေတာင္းဆို ခဲ့တယ္။ အခုႏိုင္ငံေရးနည္း လမ္းအရ ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူလိုက္ၿပီ။ ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာ မလဲ။
 
ေျဖ - ဘယ္လိုမ်ဳိးဆိုရမလဲ။ ၁၇ ႏွစ္ဆိုတာ (၁၉၉၄ခုႏွစ္ အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီ ခဲ့ၿပီး ေနာက္) ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔အ တြက္။ က်ဆံုးေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္ပင္ခ်င္ တယ္။ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ တင္ျပခ်င္တယ္။ လုပ္ခ်င္တယ္။ လိုခ်င္တယ္။ အဲခါက်ေတာ့ လြန္ခဲ့ ေသာ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တုန္းကေတာ္ေတာ္ ႀကိဳးစား သံုးေလးႏွစ္ေလာက္ ႀကိဳးစားျပီးမွ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးရပါ တယ္။ အဲဒါက တပ္မေတာ္အစိုးရ ျဖစ္တယ္ဆိုလို႔ သူတို႔က ေနာက္တက္လာမယ့္ အစိုးရနဲ႔ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပါ။ အဲလိုေျပာထားၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔ သူကိုယ္တိုင္လာပါတယ္။ သူက ဘာေျပာလဲ။ ႏိုင္ငံေရးအစိုးရ တက္လာလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာင္ ဘယ္ျပန္ရမလဲမသိဘူး။ စစ္ တန္းလ်ားျပန္ရမယ္။ အဲဒီလိုေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ေစာင့္ရင္းေစာင့္ရင္း သည္းညည္းခံရင္းနဲ႔ ညီလာခံလည္း တက္ပါတယ္။ တင္ျပပါတယ္။ ၁၉ ခ်က္။ ၁၃ ဖြဲ႕ေတြ အမ်ားႀကီးတင္ျပပါတယ္။ အဲဒါ အားလံုး ဘယ္ေရာက္သြား လဲဆိုေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ထား ေပးပါ့မယ္ ေရာက္သြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတြက္ ဘာတစ္ခုမွမရလိုက္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက်ေတာ့ တပ္ကေန ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ထိုးခိုင္းတယ္။ ထိုးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း သေဘာတူ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာလုပ္သလဲ လက္နက္ခ်ခိုင္းတယ္။ ပါတီဖြဲ႕ကြာတဲ့။ လႊတ္ေတာ္ ထဲ၀င္ပါ။ အဲလိုဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္က KIO အေနနဲ႔ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔က ဘာမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဆက္ကို ဆက္သြားႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ဆိုတာကို တိုင္းရင္းသား အမ်ားႀကီး စုၿပီးထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု၊ ပင္လံု (ပင္လံု စာခ်ဳပ္) မရွိရင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တာက ကခ်င္ အုပ္စု၊ ရွမ္းစုအစုေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးပဲ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတြက္က စုေပါင္းအခြင့္အေရး အဲဒါမရွိလို႔ ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ အုပ္စုအတြက္ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စုေတြ အတြက္က ဘယ္လိုမွ ရပိုင္ခြင့္ကမရွိႏိုင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္က ဒါကိုပဲ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းမွာ။
 
ေမး - ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ ကိစၥအေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားပါသလဲ။
 
ေျဖ - ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ျဖစ္လာလို႔ရွိရင္ တပ္မေတာ္သည္လည္း ျပည္ ေထာင္စု ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာဆိုရင္ ရွမ္းေတြတပ္ရင္း ဘယ္ႏွရင္း ပို႔ပါ။ ကခ်င္ေတြ တပ္ရင္း ဘယ္ႏွရင္းပို႔ပါ။ ဟုတ္ၿပီ။ အဲဒါ ျပည္ေထာင္စု တပ္ပါ။ ကိုယ့္ျပည္နယ္မွာ ကိုယ့္တပ္ ေတြရွိမယ္။ အဲဒါက ျပည္နယ္ရဲ႕ လံုျခံဳေရးတပ္ေတြျဖစ္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ ျပည္ေထာင္ စု တပ္ကအဲလိုပါပဲ။ DSA မွာ ကခ်င္ တစ္ေယာက္တစ္ၿမီးမွမပါပါဘူး။ ကရင္တစ္ေကာင္ တစ္ၿမီးမွ မပါပါ ဘူး။ ရွိရင္လည္း သံုးပြင့္အထက္ မတက္ႏိုင္ပါဘူး။
 
ေမး - ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ တပ္မေတာ္ တစ္ခုပဲ ရွိရမယ္ဆိုတာကိုေရာ လက္ခံပါသလား။
 
ေျဖ - ဟုတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ တပ္မေတာ္တစ္ခုပဲ ရွိရမွာပါ။ အဲဒီ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဦးစီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္တည္း ရွိရပါမယ္။ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္စစ္စစ္ ျဖစ္ရပါမယ္။ မူေဘာင္မရွိဘဲနဲ႔တပ္ ကိစၥေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒုကၡေတာ္ေတာ္ျဖစ္ပါမယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးတဲ့အခါ တပ္ကိစၥပါလာ ပါလိမ့္ မယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးမေဆြးေႏြးဘဲနဲ႔ စစ္ေရးပဲ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမွအေျဖထြက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလို႔သေဘာထားလို႔လည္း မရပါ ဘူး။ ျပန္ျဖစ္လာမွာပါ။ အခုအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္လို႔ဆိုရင္ အဲဒီအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးက ဘာလုပ္မယ္ ထင္သလဲဆိုေတာ့ ျပန္တိုက္ဖို႔အတြက္ ရိကၡာစုတာ၊ ျပင္ဆင္တာ အခ်ိန္ယူတဲ့ အပိုင္းပဲ ျဖစ္လာပါလိမ့္ မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲဖို႔က လက္မခံပါဘူး။
 
ေမး - ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းအရ KIO လိုခ်င္တဲ့အရာဘာပါလဲ။
 
ေျဖ - ကြၽန္ေတာ္တို႔က တန္းတူေရး နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္မူကို လက္ခံၾကၿပီဆိုရင္ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္း မေ၀းေတာ့ပါၿပီ

ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္မူကို လက္ခံၾကၿပီဆိုရင္ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္း မေ၀း ေတာ့ပါၿပီ (ေမာင္၀ံသ)

by Maung Wuntha on Tuesday, 30 October 2012 at 06:29 ·
ယခုအပတ္ထုတ္ ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္ပါ ေမာင္၀ံသ ေျပာခ်င္လြန္းလို႕ေဆာင္းပါး။

အခုေလာေလာဆယ္မွာ အဆိုးထဲက အေကာင္းဆိုသလို တစ္ဖက္မွာ ေသမိန္႕က်ေရာဂါတစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားနားလည္ထားၾကတဲ့ ကင္ဆာေရာဂါနဲ႕ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေနရေပမယ့္ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ အရင္ကနဲ႕စာရင္ အခ်ိန္ပိုရသလိုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ စာေတြ ပိုျပီး ဖတ္ျဖစ္ေနတယ္ဗ်။ အထူးသျဖင့္ ဒီကေန႕ စာဖတ္သူအမ်ားစုကို သူ႕ထက္ငါေကာင္း အျပိဳင္အဆိုင္ စည္းရုံးဆဲြေဆာင္ေနၾကတဲ့ ဂ်ာနယ္ ေတြကို ပိုျပီးေတာ့လည္း မ်ားမ်ား၊ ပိုျပီးေတာ့လည္း စူးစူးနစ္နစ္ ဖတ္ျဖစ္ေနမိတယ္ဗ်ာ။

ဦးခြန္ထြန္းဦးရဲ႕ စကား

အခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဖတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာနယ္ပါ သတင္း ေဆာင္းပါး ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းေတြထဲက ကြၽန္ေတာ့္အာရုံမွာ လာျငိ တာေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ Voice ဂ်ာနယ္ထဲက ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကဌ ဦးခြန္ထြန္းဦးရဲ႕စကား တစ္ခြန္း ျဖစ္တယ္ဗ်။ ဂ်ာနယ္ထဲမွာပါတဲ့ သူ႕စကားက ဒီလိုဗ်ာ။
 
“လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ရက္ေလာက္က သမတရုံး ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းက ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုမူ လို႕ လက္ခံလာသလို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ သတင္းဂ်ာနယ္ေတြမွာလည္း ဖယ္ဒရယ္စနစ္နဲ႕ ပတ္သက္ ျပီး ခြဲထြက္ေရးမဟုတ္ဆိုတာကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ သိရွိလာတယ္။ အဘိုး၊ အေဖနဲ႕ အန္ကယ္ ကိုယ္တိုင္ ေထာင္က်ခံျပီး ဖယ္ဒရယ္ကို နားလည္လက္ခံလာေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရက်ိဳးနပ္တယ္” လို႕ ေျပာလိုက္တာဗ်။

ခြဲထြက္ေရးမူအျမင္ကို စြန္႕လႊတ္လိုက္ၿပီလား

အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ တက္လာတဲ့ အစိုးရ လက္ထက္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ အစုိးရကို ကိုယ္ စားျပဳျပီး စြမ္းစြမ္းတမံ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ယခင္ မီးရထား ၀န္ၾကီး၊ ယခု သမတရုံး၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းဟာ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က တိုင္းမွဴးအဆင့္အထိ တာ၀န္ယူခဲ့ဖူးတဲ့ စစ္အရာရွိ ေဟာင္းၾကီးတစ္ဦး ျဖစ္တယ္ဗ်။ အဲဒီေတာ့ ဦးခြန္ထြန္းဦးစကားအရ ဖယ္ဒရယ္မူကို ခြဲထြက္ေရးမူအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေလာက္ သေဘာထားလာခဲ့ၾကတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ရက္ေလာက္ကမွ အဲဒီအျမင္ကို စြန္႕လႊတ္လိုက္တဲ့ သေဘာလို႕ ယူဆရမွာ ျဖစ္တယ္ဗ်။

အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္ႀကီး

ဖယ္ဒရယ္မူဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ တစ္ဆစ္ခ်ဳိး ေကြ႕သြားခဲ့တဲ့ဇာတ္လမ္းမွာ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့တယ္ဗ်။ အေၾကာင္းကေတာ့ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေျမျမွဳပ္ သျဂၤိဳဟ္၊ သူ႕အေခၚ ဆိုရွယ္လစ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုၾကီး အေခၚ ဆုိရွယ္လစ္ အေရျခဳံတစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္း ထူေထာင္ရာမွာ သူ အဓိက ေပးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းျပ ခ်က္က အဲဒီဖယ္ဒရယ္မူ ျဖစ္တယ္ဗ်။
 
၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ ထည့္သြင္း ထားတဲ့ ခြဲထြက္ခြင့္ တစ္နည္း ဖယ္ဒရယ္မူကို အေၾကာင္း ျပဳျပီး ျပည္နယ္ တစ္ခုက ခြဲထြက္ဖို႕ ၾကံစည္ၾကိဳးပမ္းလာတာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး မျပိဳကြဲသြားရ ေလေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို တပ္မေတာ္က ရယူ ထိန္းသိမ္းလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႕ အဲဒီတုန္းက ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေန၀င္းက တိုင္းျပည္ကို အသိေပး ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္တယ္ဗ်။

အႀကံရက်ပ္ေနတုန္းမွာ

ရွစ္ဆယ့္ရွစ္အေရးေတာ္ပုံကာလအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႕ ထြက္ေပၚလာတဲ့သတင္းတစ္ခုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းဟာ အာဏာသိမ္းတဲ့ကိစ(ပထစအစိုးရေခါင္းေဆာင္ေေတြနဲ႕ ရွမ္းေစာ္ဘြား အမ်ားစုကို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းတဲ့ကိစၥ)ျပီးတဲ့ေနာက္ တပ္မေတာ္က ဘာေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းရတယ္ ဆိုတာ တိုင္းျပည္ကို တရား၀င္ အသိေပးေၾကညာဖို႕ အၾကံရက်ပ္ေနတုန္း သူ႕လက္ေထာက္ စစ္ဗိုလ္ၾကီး တစ္ဦးက ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ေရးယူလာတယ္။
 
အဲဒီေၾကညာခ်က္ ထဲမွာ ဖယ္ဒရယ္မူေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး ျပိဳကြဲရေတာ့မယ္ အႏၱရာယ္ရွိလာတဲ့ အတြက္ အာဏာသိမ္းရတယ္လို႕ ေရးထားတယ္။ အဲဒါကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းက ဖတ္ၾကည့္ျပီး
 
“ေအး ေကာင္းတယ္၊ အဲဒီအတိုင္း ေရဒီယိုက အသံလႊင့္ ေၾကညာလိုက္” လို႕ ေျပာခဲ့တယ္လို႕ ဆိုတယ္။ အဲဒီေဖာ္ျပခ်က္သာ မွန္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းဟာ ဖယ္ဒရယ္မူေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး ျပိဳကြဲမွာကို တကယ္ပဲ စိုးရိမ္ျပီး အာဏာသိမ္းတာမဟုတ္ပဲ သိမ္းခ်င္လို႕ သိမ္းျပီးမွ ဖယ္ဒရယ္မူ နဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲမယ့္ အႏရာယ္ဆိုတာကို တမင္သက္သက္ ဆင္ေျခဆင္လက္ ဆင္နားရြက္လုပ္ လိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႕ ယူဆရမွာ ျဖစ္တယ္ဗ်။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏုရဲ႕ သေဘာထား

ထားပါေတာ့ဗ်ာ။ အခုအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းေရာ၊ အဲဒီေၾကညာခ်က္ေရးယူလာတဲ့ စစ္ဗိုလ္ၾကီး ေရာ၊ အဲဒီအာဏာသိမ္းပြဲ ျပီးေနာက္ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ အကုန္လုံးနီးပါး ေလာက္မရွိ ၾကေတာ့ျပီမို႕ ဒီကိစကို အက်ယ္အက်ယ္ မျငိမ္းဖြယ္လုပ္ မေနခ်င္ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။ တစ္ဆက္တည္းမွာ      ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုက-
 
”ျပည္ေထာင္စုၾကီး ျပိဳကြဲ မဲ့ အႏရာယ္ အမွန္တကယ္ရွိေနျပီလို႕ က်ဳပ္ကို ႏွစ္မိနစ္ေလာက္ပဲ ၾကိဳေျပာပါ။ အာဏာသိမ္းစရာမလိုပါဘူး၊ က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ တပ္မေတာ္ကို အာဏာအပ္မွာပါ”
 
လို႕ ေျပာခဲ့တာကို ၁၉၆၆ခု စက္တင္ဘာလက သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ နားနဲ႕ဆတ္ဆတ္ ၾကားခဲ့ရၿပီး သတင္းေရး ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏုလည္း အခုအခ်ိန္မွာ မရွိ ေတာ့ျပီမို႕ ဒီကိစၥကို ရာဇ၀င္ထဲမွာ ထားရစ္ခဲ့ … လို႕ ဆိုရေတာ့မေပါ့ဗ်ာ။

ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲေရးဆိုတဲ့အျမင္

ဖယ္ဒရယ္မူေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းတာလား။ အာဏာသိမ္း ျပီးမွ ဖယ္ဒရယ္မူကို အေၾကာင္းျပခ်က္ ဆင္ေျခ အျဖစ္ ဆြဲသုံးသလား ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ရာဇ၀င္ထဲမွာ ထားရစ္ခဲ့လို႕ ရေကာင္းရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ရာဇ၀င္ ထဲမွာ မေနရစ္ခဲ့ဘဲ အဲဒီေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထိ လုိက္လာခဲ့တဲ့ကိစၥကေတာ့ ျမန္မာ ျပည္သူ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခ်ဳိ႕ အထူး သျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစု စိတ္ထဲ ဖယ္ ဒရယ္မူ ဆိုတာကို ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲေရးလမ္းစအျဖစ္ စြဲေနၾကတဲ့ကိစ ျဖစ္တယ္ဗ်။
 
တကယ္ပဲ စိုးရိမ္လို႕ေလလား။ ဒါမွမဟုတ္ သူ အာဏာ သိမ္းတဲ့ကိစကို တရားမွ်တတယ္ (justify) လို႕ အမ်ားက ျမင္ေအာင္ ေလလားေတာ့မသိဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းနဲ႕သူ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရပုံသ႑ာန္ ႏွစ္ခု (ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႕ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ)က အဲဒီအခ်က္ကို ထပ္တလဲလဲ သံမႈိႏွက္သလို ႏွက္ခဲ့ တာေၾကာင့္လည္း အဲသလို စြဲေနခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္ဗ်။

ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းမနီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းက ဖယ္ဒရယ္မူကို ရိုးရိုးသားသား စိုးရိမ္ စိတ္နဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မရိုးမသား အသုံးခ် ခဲ့တာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူကေတာ့ အဲဒီ ပုစၦာကို ပေဟဠိအျဖစ္ထားခဲ့ျပီး ေလာကထဲက ထြက္သြားခဲ့ျပီမို႕ သူ႕ အတြက္ေတာ့ ျပသနာမရွိေတာ့ဘူးဗ်ာ။ ျပသနာရွိေနတာက ဖယ္ဒရယ္ မူကို ျပည္ေထာင္စုျဖိဳခြဲေရး မူအျဖစ္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ ဆက္က သေဘာထားေနခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံမွာ ျပည္ တြင္းစစ္မီးမျငိမ္းႏိုင္ျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ ကိစျၥဖစ္တယ္ဗ်။
 
တပ္မေတာ္ေခါင္း ေဆာင္ေတြက ဖယ္ဒရယ္မူဆိုတဲ့စကား ေျပာလိုက္တာနဲ႕ ေျပာတဲ့သူကို မ်က္ေထာင့္ နီၾကီးေတြနဲ႕ ၾကည့္၊ ဖယ္ဒရယ္မူကို ကိုင္စြဲျပီး မိမိ လူမ်ဳိးစု အခြင့္အေရး (nationality’s rights)အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေန သူေတြကို လူမ်ဳိးစုေသာင္းက်န္းသူေတြအျဖစ္ ရႈျမင္လာၾကရင္းနဲ႕ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကင္းမဲ့ၿပီး ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းမနီး ျဖစ္လာခဲ့တာ အခုတိုင္ ျဖစ္တယ္ဗ်။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွ မရ ေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏုိင္ငံကကာမွာ မေျပာနဲ႕ ေဒသတြင္းမွာ ေတာင္ ဓားမေနာက္ပိတ္ေခြးျဖစ္တာ ဘာဆန္းသလဲဗ်ာ။

ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ခြင့္ရွိ

အခုအခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ အျဖစ္စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္လည္း အေတာ္ ကေလးရလာေနျပီမို႕ ဖယ္ဒရယ္မူနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ ေျပာေန ဆိုေန ေရးေန သားေနၾကျပီမို႕ ဖယ္ဒရယ္မူနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တကယ္ အဓိပၸယ္ အစစ္အမွန္ ကို ျပည္သူေတြ အေတာ္ကေလး သေဘာေပါက္ နားလည္ေနၾကျပီလို႕ ကြၽန္ေတာ္ ယူဆတယ္ဗ်ာ။ တပ္ မေတာ္သား ေတြလည္း ဖယ္ဒရယ္မူနဲ႕ပတ္သက္ျပီး မိမိတို႕အရင္တုန္းက ရွိထားခဲ့တဲ့ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈဟာ မွန္မမွန္ဆိုတာကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ခြင့္ရရွိ ေနၾကျပီျဖစ္တယ္ဗ်ာ။
 
ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျပည္သူ႕ ေခတ္ဂ်ာနယ္မွာ ဦးေအးသာေအာင္ အခန္းဆက္ေရးခဲ့တဲ့ ပင္လုံနဲ႕ ဖယ္ဒရယ္ ေဆာင္းပါးေတြကို ဖတ္ရႈခဲ့ၾကသူမ်ားအေနနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျပည္ေထာင္စုၾကီးရဲ႕ အတိတ္ကို မွန္မွန္ ကန္ကန္သိရွိျပီး အနာဂတ္ အတြက္ ေျမာ္ေျမာ္ျမင္ျမင္နဲ႕ ေတြးဆႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႕ ကြၽန္ေတာ္ ယုံၾကည္ တယ္ဗ်။

ျပည္နယ္အာဏာ ခြဲေ၀ေပးေရးအဓိက

တကယ္ေတာ့ ၁၉၆၁ အေစာပိုင္းကာလမွာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ (အထူးသျဖင့္ ရွမ္းေစာ္ဘြား ေတြ) ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို အေရးဆိုဖို႕ စီစဥ္ခဲ့ၾကတာက ခြဲထြက္ခြင့္ေတာင္းဖို႕ မဟုတ္ ဘူးဗ်။ ပင္လုံညီလာခံမွာ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အေျခခံမူမ်ားမွ တစ္စတစ္စ ေသြဖည္လာျပီး တစ္ေန႕ တျခားတိုးတက္ ဆုံးရႈံးလာေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအခြင့္အေရးေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ရရွိဖို႕ျဖစ္တယ္ဗ်။
 
တစ္နည္းေျပာ ရရင္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားအခြင့္ အေရးေတြကို လက္ေတြ႕ မွာ အမွန္တကယ္ရရွိေရး ေတာင္းဆိုဖို႕သာ စီစဥ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္ဗ်။ ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ သဘာ၀အတိုင္း အက်ပ္ ကိုင္တာ ဖိအားေပးတာ ေစ်းဆစ္တာ ေစ်းကိုင္တာေတြေတာ့ ပါခ်င္ လည္းပါမွာ ေပါ့ဗ်ာ။
 
ဒါေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုက ျပည္ေထာင္ စုက ခြဲထြက္လိုစိတ္မရွိၾကတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေလ့လာမိသေလာက္ ေသခ်ာတယ္ဗ်ာ။
 
သူတို႕ အဓိကလိုခ်င္ၾကတာက ျပည္ေထာင္စုအာဏာနဲ႕ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ အာဏာကို ပင္လုံညီလာခံ (တစ္နည္း)၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒပါ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအတိုင္း တိတိက်က် ခြဲေ၀ေပးဖို႕ပဲ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ အေထာက္အထားေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္ဗ်ာ။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံလို႕ တရား၀င္ ေခၚထားေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားေတြ ကေတာ့” ျပည္ေထာင္စု အမည္ခံ တစ္ျပည္ေထာင္တည္း” အျဖစ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ရႈျမင္ခဲ့ၾက တယ္ဗ်။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ၾကတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသား ေတြ ရင္ထဲက အဲဒီအျမင္ ပေပ်ာက္လြင့္စင္ သြားေအာင္ လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဗမာေတြက လုပ္ေဆာင္ၾက ရမွာ ျဖစ္တယ္ဗ်။ ဒီေတာ့မွသာ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္း မေ၀းေတာ့မယ့္ အေျခအေန ကို ဆိုက္ေရာက္မွာ ျဖစ္တယ္ဗ်ာ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ စကား

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေသနတ္သံ ေတြ မစဲေသးဘူးဆိုတဲ့ သတင္းေတြၾကား ရတိုင္း လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ တိုင္းရင္းသား ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ဗိသုကာ၊ အမ်ဳိးသားေခါင္း ေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕စကား တစ္ခြန္းကိုပဲ အျမဲ ၾကား ေယာင္မိတယ္ဗ်ာ။ ၁၉၄၇ အေျခခံ ဥပေဒထဲမွာ ျပည္နယ္ ခြဲထြက္ခြင့္ ပုဒ္မထည့္ဖို႕ ကိစကို ျမန္မာေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕က ကန္႕ကြက္ၾက ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က …
“အိုဗ်ာ..ဒီဆယ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ေတြ ခြဲမထြက္ခ်င္ ေအာင္ က်ဳပ္တို႕ ဗမာေတြက ၾကိဳးစားရမွာေပါ့။ ဒီလိုမွ မၾကိဳးစားႏိုင္ရင္ က်ဳပ္တို႕ ညံ့လို႕ေပါ့”
 
လို႕ ေျပာခဲ့တယ္လို႕ ၾကားဖူးတယ္ဗ်ာ။ ဟုတ္ပါ တယ္ဗ်ာ။ ႏွစ္ေပါင္းအရာအေထာင္ တေျမတည္းေန တေရတည္း ေသာက္လာခဲ့ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႕ စုေပါင္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး မျပိဳကြဲရေလေအာင္ လူမ်ားစု လူမ်ဳိးစုျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဗမာလူမ်ဳိးေတြက တရားမွ်တ လြတ္လပ္ ျခင္းနဲ႕မေသြ တန္းတူညီမွ် ၀ါဒျဖဴစင္တဲ့ နည္းလမ္းအသုံးျပဳျပီး စတင္ ၾကိဳးပမ္းသင့္ၾကဖို႕ ကြၽန္ေတာ္ယူဆတယ္ဗ်ာ။
 
(မွတ္ခ်က္။ ။ ၁၉၆၁-၆၂မွာ အတိအလင္း ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ရွမ္းမူလို႕ နာမည္ႀကီးတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူ သို႕မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္မူ အေၾကာင္းနဲ႕ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာလိုသူမ်ား ‘ျမန္မာ့သမိုင္း ျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ား ေရးသားျပဳစုေရးအဖြဲ’ က စိစစ္ ထုတ္ေ၀တဲ့ ]]၁၉၅၈-၁၉၆၂ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး}} တတိယတြဲ အခန္း၁၃၊ ယင္းစာအုပ္ စတုတတြဲ အခန္း ၁၄၊ အခန္း ၁၅၊ အခန္း ၁၆၊ ထို႕အျပင္ အခန္း ၁၇ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၅ ေအာက္ေျခမွတ္စုပါ ၁၉၆၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ျပည္လမ္း အသံလႊင့္ရုံ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတြင္ ဦးထြန္းျမင့္(ေတာင္ႀကီး) ေျပာၾကားေသာ မိန္႕ခြန္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ တို႕ကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ရႈေလ့လာ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း။)

၂၉၊ ၁၀၊ ၂၀၁၂
maungwuntha@gmail.com